Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών μέσω της εφαρμογής μας. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας για κινητά συμφωνείτε με τη συλλογή των πληροφοριών.

Συλλογή πληροφοριών

Η εφαρμογή μας δεν ζητά να παρέχετε προσωπικά στοιχεία.

Χρήση συλλογής πληροφοριών

Καθώς δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία, δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε καμία χρήση αυτών.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα με καμία ενέργεια από παιδιά ή ενήλικες. Στην απίθανη περίπτωση λάθους επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες.

Αλλαγές στους παρόντες όρους χρήσης

Το παρόν ισχύει από τις 01/05/2019 και θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου γίνουν αλλαγές στην εφαρμογή στο μέλλον, οι οποίες απαιτούν τροποποίησή του. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να αλλάξουμε τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και θα πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αυτή την Πολιτική Απορρήτου. Η συνεχιζόμενη χρήση της Υπηρεσίας μετά την δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων θα συνιστά την αναγνώρισή σας για τις τροποποιήσεις και τη συγκατάθεσή σας σε αυτές.

Αποποίηση ευθυνών

Σε περίπτωση οποιωνδήποτε ζημιών στον χρήστη του κινητού, υλικής ή σωματικής βλάβης, αλλαγής συμπεριφοράς και ψυχολογίας του παιδιού, ακόμα και θανάτου, η Code Seed δεν φέρει καμία ευθύνη. Επίσης η Code Seed αποποιείται ευθύνης για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στην τεχνική λειτουργία του Διαδικτύου, στο λογισμικό, για ζημιές από παραβιάσεις ασφαλείας ή από ιούς, για καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση καθώς και για τη διακοπή της εφαρμογής, για αποτυχία δικτύου ή οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία του κινητού και για απώλεια δεδομένων.

Πνευματικά δικαιώματα

Η εφαρμογή περιέχει πολυμέσα δημιουργημένα από τρίτους τα οποία διέπονται από τον νόμο περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Η εταιρία αναφέρει τους δημιουργούς των ως υποχρεούται, σε εμφανές σημείο μέσα στην εφαρμογή. Τα συγκεκριμένα πολυμέσα ανήκουν στους εκάστοτε δημιουργούς τους.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθούμε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο ηλ. ταχυδρομείο hello@codeseed.io